เก็บ เงินก้อน แถมยังเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตได้จากการทำประกันลดหย่อนภาษี

Reading Time: < 1 minute

เก็บ เงินก้อน แถมยังเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตได้จากการทำประกันลดหย่อนภาษี

หนึ่งในข้อดีสำหรับการทำประกันนั้นคงจะหนีไม่พ้นการที่เราสามารถนำเงินที่ใช้จ่ายเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งการทำประกันยังเปรียบเสมือนการสร้าง เงินก้อน และเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินให้คุณได้อย่างอุ่นใจ ในการทำเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษี จะช่วยให้ผู้ทำประกันสามารถนำเงินก้อนที่ได้รับหลังจากการลดหย่อนไปใช้เป็นการออม หรือจับจ่ายใช้สอยในส่วนอื่น ๆ ได้

แต่ไม่ใช่ว่าสัญญาประกันทุกชนิดและประเภทจะสามารถนำไปลดหย่อน ภาษี ได้ ผู้ทำประกันหรือผู้ที่สนใจทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีควรทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนว่าประกันใดบ้างที่สามารถนำไปใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งประกันที่ทางกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ทำประกันสามารถนำมาใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีนั้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกันแบบบำนาญ

เป็นรูปแบบของการทำประกันเพื่อออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียรโดยเฉพาะ รูปแบบความคุ้มครองจะยาวนานจนกว่าผู้ทำประกันจะมีอายุ 90 ปีเลยทีเดียว โดยรูปแบบการจ่ายทุนประกันจะมีทั้งการจ่ายทุนประกันครั้งเดียวอย่างประกันเพราะอุ่นใจ ยิ้มได้ยามเกษียณ 90/1 ที่ผู้ทำประกันสามารถจ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว เริ่มต้นที่ 100,000 บาท แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามช่วงอายุของผู้ทำประกันและจะให้ความคุ้มครองยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปีหรือในระหว่างนั้นก็จะมีดอกเบี้ยมอบให้ตามช่วงอายุต่าง ๆ อีกด้วย หรือจะเลือกทำประกันเพราะอุ่นใจ ยิ้มได้ยามเกษียณ 90/60 ที่ผู้ทำประกันสามารถแบ่งจ่ายทุนประกันจนกว่าจะมีอายุ 59 ปีได้และมีทุนประกันเริ่มต้นที่ 200,000 บาท ให้ความคุ้มครองยาวนานจนกว่าจะอายุ 90 ปี แม้ได้ เงินก้อน แต่ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาว

 

ประกันชีวิตเพื่อการออม

เป็นรูปแบบของการทำ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี พร้อมการออม หรือคุ้มครองชีวิตที่ยาวนาน โดยมากผู้ทำประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อย แต่จะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีขึ้นไป หรืออาจกำหนดจากอายุของผู้ทำประกันอาทิเช่นอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยจะต้องไม่มีการรับทุนประกนคืนในระหว่างการคุ้มครองนี้แต่อาจมีการให้ปันผลได้ อย่างการเลือกทำประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7 ที่ผู้ทำประกันจะต้องเสียทุนประกันเริ่มต้นที่ประมาณ 100,000 บาทต่อสัญญา โดยชำระเป็นงวด ๆ ทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองยาวนานต่อไปอีก 15 ปีนั่นเอง

หนึ่งในรูปแบบของการทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษี นั่นก็คือ การทำประกันสุขภาพ ที่สัญญาประกันจะมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับคุณ เช่น การทำประกันสุขภาพ 5 โรคร้าย หรือประกันคุ้มครองมะเร็ง เป็นต้น แต่เรื่องการลดหย่อนภาษีนั้นอาจจะต้องพิจาราณาเงื่อนไขตามกฎหมายอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน